اطلاعات تماس

تهران ، خیابان آزادی ، روبروی دانشکده دامپزشکی ، بازار کاوه ، بلوکB، ط 1 ، واحد 66 تلفن: 66420274 21 98+ دورنگار: 66427066 21 98+ وب: www.avadarman.com

AVA DARMAN
واردکننده و توزیع کننده مواد و تجهیزات دندانپزشکی

با یک فرآیند منحصر به فرد آشنا شوید

B3
  • از فایل A1 برای پاکسازی و شکل دهی نواحی یک سوم وسطی و آپیکال کانال لستفاده نمائید.
  • با استفاده از فایل با حرکت brushing با تکیه بر دیواره های ناحیه ایمن و خلاف دیواره فورکا یک سوم وسطی کانال را شکل دهی کنید.
B2
  • با استفاده از فایل C1 ناحیه دهانه کانال را گشاد نموده و موانع عاحی کرونالی را حذف کنید.
  • حرکت فایل بصورت brushing باشد. بروی سطوح دیواره های کانال و خلاف ناحیه فورکاکار شود.
B1
  • حفره دستی را تهیه نمائید.
  • بعد از تعیین طول اولیه ، طول کارکرد را با K فایل های سایز 8,10,15 باز کنید.

با دیگر محصولات ما آشنا شوید

03_logo
02_logo
01_logo
Micro_logo
neoniti_ok
nordica_ok2
ats_logo
demden
parscal_ok
logo
pemium_logo
reliance_ok
empty_logo
edge_logo
empty_logo