اطلاعات تماس

تهران ، خیابان آزادی ، روبروی دانشکده دامپزشکی ، بازار کاوه ، بلوکB، ط 1 ، واحد 66 تلفن: 66420274 21 98+ دورنگار: 66427066 21 98+ وب: www.avadarman.com

AVA DARMAN
واردکننده و توزیع کننده مواد و تجهیزات دندانپزشکی

مقالات دندانپزشکی

mg1

مقالات و فناوری ها

در راستای آشنایی با دست آوردها و تحقیقات دندانپزشکی در این بخش اساتید ، مقالات و آزمایشات انجام شده را برای شما دوستان گرامی قرار خواهیم داد.
شما عزیزان نیز می توانید از طریق فرم تماس سایت هرگونه مطلب علمی که تمایل به انتشار آن را دارید ارسال نمائید تا با نام شما در سایت قرار گیرد.
با تشکر
مدیریت سایت آوا درمان

Maruchi

Technical Documents, News & Notice Maruchi

[Article Of Journal] 2015 JOE : A Randomized Controlled Study of the Use of ProRoot Mineral Trioxide Aggregate and Endocem as Direct Pulp Capping Materials
[Article Of Journal] 2014 IEJ : Evaluation of calcium-releasing and apatite-forming abilities of fast-setting calcium silicate-based endodontic materials
[Article Of Journal] 2014 RDE : Cytotoxicity of newly developed pozzolan cement and other root-end filling materials on human periodontal ligament cell
[Article Of Journal] 2014 JOE : Comparison of the Biological Properties of ProRoot MTA, Ortho MTA, and Endocem MTA Cements
[Article Of Journal] 2014 EJD : Coronectomy of a lower third molar in combination with vital pulp theraphy
[Article Of Journal] 2014 JOE : Effect of Mineral Trioxide Aggregate Surface Treatments on Morphology and Bond Strength to Composite Resin
[Article Of Journal] 2014 JOE : Odontogenic Effect of a Fast-setting Pozzolan-based Pulp Capping Material
[Article Of Journal] 2013 RDE : Washout resistance of faxt-setting pozzolan cement under various root canal irrigants
[Article Of Journal] 2013 JOE : Tooth Discoloration after the Use of New Pozzolan Cement(Endocem) and Mineral Trioxide Aggregate and the Effects of Internal Bleaching
[Article Of Journal] 2013 JOE : Biological Effects and Washout Resistance of a Newly Developed Fast-setting Pozzolan Cement
[Instruction For Use] ENDOSEAL Instruction For Use (August 15, 2013, Rev.1)
[Instruction For Use] ENDOCEM MTA / ENDOCEM Zr Instruction For Use (August 15, 2013, Rev.2)
[Instruction For Use] ENDOSEAL Instruction For Use (December 1, 2012, Rev.0)
[Instruction For Use] ENDOCEM MTA / ENDOCEM Zr Instruction For Use (December 1, 2012, Rev.1)
[Instruction For Use] ENDOCEM MTA Instruction For Use (November 7, 2011, Rev.0)