آوا درمان در مجلات

نمایشکاه بین المللی اکسیدا 56

نمایشگاه سالانه انجمن دندانپزشکی ایران اردیبهشت 95

کنگره بین المللی

کارگاه آموزشی

کارگاه آموزشی

رشت، کرمان، تهران، شیراز، اردبیل، اصفهان