کوپرال – Cupral

تایید شده در در اندودنتیکس و پریودنتولوژی
بهبودی سریع حتی بدون آنتی بیوتیک
کاهش میکروب با اثر بلند مدت و تثبیت مقدار pH
در بسته بندی 15 گرمی

کلسیم هیدورکساید

خمیر کلسیم هیدورکساید خالص
بسیار فعال با pH < 12.4
اثر کامل خود را پس از باز کردن بطری نیز حفظ می کند
آماده استفاده
به دلیل تشکیل غشاء ، این ماده برای بافت های غیر عفونی بی ضرر است

در بسته بندی 15 گرمی

Atacamit – Root filling cement
سیلر آتاسمیت

سمان پر کننده کانال ریشه
برای پر کردن نهایی بعد از درمان ریشه
خطر عفونت مجدد ناشی از شکاف های مارجینال را کاهش می دهد