TAC UltraMix (NEW) آمالگاماتور دیجیتال

صفحه نمایش لمسی برای کاربرد ساده تر.
دارای تنظیم سرعت از 2600RPM تا 6000rpm برای اطمینان از مخلوط شدن هر نوع کپسول.
مجهز به نوعی گیره جدید با قابلیت اتصال به کلیه کپسول های آمالگام و گلاس اینومر.
بدون نیاز به تنظیم به راحتی قابل استفاده است.
این امالگاماتور دارای دارای پوشش محافظی است که اگر حین چرخش باز شود عملکرد دستگاه برای ایمنی متوقف می شود. دارای سیستم جذب لرزش و بسیار بی صدا در حین کار.
تقویت شده توسط فیبر کربن

M4000(Digital)
TAC 400-M

آمالگاموتور جدید مدل TAC 400M دارای میکروپروسسوری است که تا 10 برنامه مخلوط آمالگام یا دیگر مواد گلاس آینومری را در حافظه نگه میدارد.
مجهز به نوعی گیره جدید است که با همه نوع کپسول منطبق می شود.
این آماگاموتور دارای پوشش محافظی است که اگر در حین چرخش باز
شود عملکرد دستگاه برای ایمنی متوقف می شود.
نمایشگر و قابیلت زمانبندی
دقت زمان برابر با 1/100 ثانیه
زمان تعیین شده حتی بعد از توقف مقطی عملیات باقی می ماند.

M2000(Analog)

TAC 200-S

 

آمالگاموتور جدید ودل TAC 200S بر اساس نیازهای ترمیمی مدرن دندانپزشکی ساخته شده است.
مجهز به محافظی برای کپسول است که برای ایمنی اگر در حین چرخش باز شود عملیات را متوقف  می کند
همچنین دارای گیره ای جدید است که برای همه نوع کپسول آماده یا گلاس آینومری مناسب می باشد.
بدون نیاز به تنظیم به راحتی قابل کاربرد و استفاده است.