مخلوط  MTA آماده و قابل تزریق در سیستم کانال ریشه

درمان های اندودانتیک یک پروسه درمانی برای حذف منبع عفونی از سیستم کانال ریشه و ایجاد یک سیل فلویتایت می باشد. از نظر تئوری یک ماده پر کننده کانال ریشه باید تمام سیستم کانال ریشه را مهر و موم نموده و در کار و عمل ایده آل باشد.

تعدادی مطالعات بیان نمودند که مواد پر کننده کانال ریشه ی موجود مانند گوتاپرکا و یا مواد با پایه پلیمری مانند رزیلون حتی با استفاده از سیلرها و یا سیستم های باند شونده به عاج مهر و موم کاملی را ایجاد نمی کنند.

از (Mineral Trioxide Aggregate) MTA نیز به عنوان ماده ای برای پر کردن کانال ریشه استفاده شده است.

MTA در موارد مختلف از جمله پر کردن انتهای ریشه، ترمیم پرفوراسیون و یا ایجاد مهر وموم کرونال و اپیکال و در حین پروسه های درمانی رژنراتیو اندودانتیک به طور گسترده ای مورد استفاده قرار گرفته است.

مطلوب ترین خصوصیت این ماده جدای از ویژگی های بیولوژیک؛ توانایی سیل کنندگی بالای آن می باشد که به خاطرخاصیت آب بندی محصول نهایی بعد از هیدارسیون آن می باشد.

این توانایی مهر و موم کنندگی MTA به شدت مربوط به ظرفیت بیواکتیویتی آن برای تشکیل لایه ی آپاتیت می باشد و این زمانی است که در تماس با محلول های فیزیولوژیکی حاوی فسفات قرار می گیرد. این ویژگی MTA به نظر می رسد که در بیومینرالیزاسیون توبولهای عاجی برای تقویت اثر مهر و موم کنندگی سیستم کانال ریشه بسیار حائز اهمیت باشد. بنابراین ماده MTA یک کاندید خوب و ماده منتخب برای پر کردن کانال ریشه می باشد.

اما به هر حال MTA نمی تواند به عنوان یک ماده پر کننده ارتوگرید روتین پیشنهاد شود به خاطر این که خاصیت شنی و غیرقابل بازیافت بودن مسیر پرشده، باعث شده است تا استفاده از آن در سیستم های پیچیده کانال ریشه چالش برانگیز باشد. همچنین نسبت پودر به مایع ناکافی در مخلوط و فشرده سازی ناکافی باعث کاهش تطابق MTA به دیواره های کانال می شود. همچنین از معایب MTA معمول در بازار زمان ست شدن طولانی آن می باشد.

برای غلبه بر محدودیت های استفاده از MTA به عنوان ماده پر کننده کانال ریشه، در مطالعات جدید از سیلر MTA در حین پروسه پر کردن کانال ریشه استفاده نموده اند.

یکی از این سیلرها Endoseal MTA (Maruchi, Wonju, Korea) می باشد.

Endoseal MTA یک  MTAبا پایه پوزولان (pozzolan-based MTA) با ذرات پودر ریز، به تازگی به بازار معرفی شده است.

سمان پوزولان ترکیب اصلی این سیلر است این ماده پس از واکنش پوزولانیک، سیمانی را به وجود می آورد که حاوی هیدروکسید کلسیم و آب می باشد و ماده آماده ی آن( از قبل مخلوط شده) فلو مناسبی را با قوام کافی برای تزریق از طریق سر سرنگ پلاستیکی و باریک که به راحتی در کانال ریشه قرار میگیرد را فراهم می آورد.

ویژگیهای مکانیکی مطلوب مانند زمان ست سریع (در حدود دوازده دقیقه) مقاومت بالا در برابر شسته شدن نسبت به MTA های تجاری دیگر موجود در بازار، و اثرات بیولوژیک شامل سازگاری نسجی مناسب، پتانسیل ایجاد مینرالیزاسیون و اثرات ادنتوژنیک سمان Pz-MTA قبلاً در مطالعات مختلف گزارش شده است.

در یک مطالعه با آنالیز SEM و EDS نشان داده شد هنگامی که کانال ریشه با استفاده از سیلر MTA با پایه پوزولان و گوتاپرکا پر شدند، بیومینرالیزاسیون توبول های عاجی تشدید شد و نفوذ سیلر به داخل توبول ها مشاهده گردید. ساختمان های آپاتیت مینرالیزه (با نسبت کلسیم به فسفر 45/1) در داخل توبول های عاجی تا عمق حدود 350 تا 400 میکرومتری ایجاد شده بود و هسته های قبل از کریستالیزه شدن در طول فیبرهای کلاژنی داخل توبولی و بین توبولی مشاهده شدند.

سیمان های MTA با پایه پوزولان با عنوان سیلرهای بیواکتیو کانال ریشه برای تقویت بیومینرالیزاسیون توبول های عاجی می توانند مفید واقع شوند.

جستجوی مواد پر کننده ی کانال ریشه ی مناسب همیشه جزئی از دغدغه های مهم کیلنیسین ها بوده است. اما نشان داده نشده است که پیشرفت های تکنولوژی در روش های پر کردن کانال ریشه، یک تأثیر آشکار بر روی موفقیت درمان داشته باشند.

روش های مختلفی برای ارزیابی توانایی سیل کنندگی مواد پر کننده کانال ریشه به کار برده شده اند که اطلاعات کاملی را در اختیار ما قرار نمی دهند. برای مثال مشاهده رادیوگرافی های کلینیکی که نشان دهنده کانال های ریشه پر شده و دارای پرکردگی متراکم هستند، حتما تائیدی بر ایجاد سیل بیولوژیک بین سیستم کانال ریشه و بافت های پری اپیکال اطراف نیست.

بدین منظور تأیید مینرالیزاسیون توبول های عاجی می تواند نشان دهنده ی یکی از شواهد دسته دوم برای امکان سیل سیستم کانال ریشه باشد که سمان Pz-MTA دارای این خصوصیت می باشد. سمان MTA دارای پوزولان به عنوان یک سیلر می تواند امکان ایجاد سیل بیولوژیکی سیستم کانال ریشه را فراهم کند.

این سیلرهای بیواکتیو زمانی که با یک ماده ی مرکزی مانند گوتاپرکا و یک فشار تراکم عمودی همراه شود می توانند مینرالیزاسیون توبول های عاجی را ایجاد نمایند.

تگ های داخل توبول های عاجی پر شده در زمان پر کردن با سیلر  Pz-MTA و گوتاپرکا با استفاده از تراکم عمودی و فشار منتقل شده از طریق گوتاپرکای نرم شده توسط حرارت (Thermoplasticised) باعث نفوذ ماده سیلر به داخل توبول های عاجی شده و ساختمان های Tag-like را ایجاد می نماید.

اندازه ذرات پودر Pz-MTA به طور متوسط 5/1 میکرومتر است و زمانی که ماده از طریق سرسوزن به داخل کانال ریشه ریخته می شود و با فشار عمودی متراکم می گردد تیکسوتروپیک می شود (thixotropic  = تمایل برخی ژله ها و امولسیون ها به آبگونه شدن در اثر تکان و دوباره سفت شدن در اثر عدم حرکت ) و سپس به داخل توبول های عاجی اینفیلتره می شود تا تگ های سیلر و پیش سازهای آپاتیت برای بیومینرالیزاسیون داخل توبولی ایجاد شود.

سیلر EndoSeal MTA با ترکیب اصلی سیلیکات کلسیم و قابل تزریق تولید شده و در سرنگ های بدون منفذ  (Air-tight)محافظت می شود و به وسیله تزریق در داخل کانال مورد استفاده قرار می گیرد.

ساده، سریع و ایمن

ENDOCEM MTA یک نوع جدید از MTA می باشد که بر اساس علوم مربوط به واکنش های  Pozzolan ساخته شده است و ست شدن سریع ماده، استفاده و کاربرد راحت، نتایج ثابت، توانایی مهر و موم کنندگی عالی و همچنین سازگاری نسجی بالای این ماده را باعث شده است. این ماده نه تنها در پرکردگی انتهای ریشه و ترمیم پرفوراسیون ریشه بازدهی مناسب دارد بلکه همچنین در درمانهای پالپ زنده ماننده پوشش مستقیم پالپ کاربرد بسیار دارد.

ENDOCEM MTA غیرقابل اختلاط با مایعاتی مانند خون می باشد و بنابراین در استفاده کلینیکی زمانی که کنترل خونریزی در ناحیه مشکل است ماده ایده آل می باشد.

سریع ست می شود و اجازه استفاده از مواد رزینی باند شونده را بلافاصله پس از سخت شدن می دهد.

در جدول زمان ست شدن نهایی و اولیه ENDOCEM MTA را با ProRoot MTA و IRM ملاحظه می کنید.

ساده، سریع و ایمن

ENDOCEM Zr نسل جدیدی از MTA می باشد که کمترین تغییر رنگ در بافت دندان و کمترین کلسیفیکاسیون در سیستم پالپ را ایجاد می نماید. خصوصیات فیزکی آن شامل بهبود زیبایی به خاطر یک فرمول هم رنگ دندان، خصوصیت مهر و موم کنندگی عالی، زیست سازگاری نسجی بالا و کاهش کلسیفیکاسیون می باشد که آن را برای انجام پولپوتومی پارسیل در دندانهای جلویی بهینه ساخته است.

در تعدادی از موارد درمانی به خصوص در دندانهای جلویی که بحث زیبایی بسیار پر اهمیت می باشد تعداد زیادی محصولات MTA با فرمولهای متفاوت و تقریبا هم رنگ دندان تولید شده اند اما تعدادی از این محصولات انتظارات ما را در مورد زیبایی نتوانسته اند برآورده سازند که به خاطر تغییر یافتن رنگ ماده و هم چنین بافتهای دندانی در طول گذشت زمانی پس از درمان می باشد.

موضوع مهم دیگر کلسیفیه شدن کانال ریشه و یا اطاقک پالپ پس از استفاده از مواد مورد استفاده در درمان پالپ زنده می باشد که باعث ایجاد مشکل در زمان درمان مجدد ریشه دند ان می گردد.

ENDOCEM Zr یک نوع MTA است که بیشترین زیبایی را برای ما فراهم می آورد و کمترین تغییر رنگ را داراست. همچنین این ماده کمترین میزان کلسیفیکاسیون را در کانال ریشه و اطاقک پالپ پس از انجام پولپوتومی پارسیل ایجاد می کند.