• مواد انعطاف پذیر با 4 اینچ ضخامت برای تهیه تری با جذف عالی از فشار وارد شده
• دارای کمترین شرینکیج از جنس بسیار سخت و محکم
• خاصیت پالیش و جلاپذیری بسیار خوب
• دارای کمترین زمان ست شدن بین 5-4 دقیقه
• در رنگ های متنوع و در کیت های 4 رنگ و تک رنگ
• ساخت آمریکا

DuraLay

Inlay pattern resin, sets in approximately 5 minutes. Forms a dense, accurate, non-shrinking pattern that can be trimmed, handled, and invested without fear of breakage, chipping, distortion or temperature changes. Burns out the same temperature as wax, leaving no residue. Available in red, clear, and/or blue powders;

Standard Package
2 oz. Powder –
2 oz. Liquid-
Laboratory Package-
8 oz. Powder-
8 oz. Liquid-
Lubricant –
DuraLay Crown & Bridge

A self-curing tooth shaded acrylic for making temporary crown and bridge restorations. Contains the same properties as the regular DuraLay. Very little shrinkage, very hard, easily polished and trimmed. Sets in up to 4 to 5 minutes. Available is hue shades 59, 60, 61, 62, 65, 66, 67, 68, 69, 77, 81, 87, incisal light, and dark;-
Crown & Bridge Kit-
4-2 oz. Powders, #62, 65, 69, 77-
2-2 oz. Liquids-

• به عنوان آستری مناسب برای انواع دنچر
• در دو رنگ صورتی و شفاف قابل استفاده در کلینیک و لابراتوار
• بسیار مناسب برای بیمارانی خاص از جمله دیابتی ها و بیمارانی که دردهای دهانی دارند و بیمارانی که زاویه استخوانی غیرقابل جراحی دارند
• دارای مونومر و سیلر مخصوص در رنگ های متنوع
• ساخت آمریکا

Dura Rely-A-Soft

A long-term soft denture liner for chair-side or laboratory use. Available in pink or clear; • Complete Package

4 oz. Powder –
4 oz. Liquid –
1 oz. Sealer –

• در دو نوع هارد و سافت
• ارزان و دارای ساختاری آسان و کاربری راحت در کلینیک و مطب
• ست شدن در دهان بیماربدون هیچ ناراحتی،بدون ایجاد حرارت و بدون بو
• دارای پرداخت بسیار خوب در رنگ های متنوع
• ساخت آمریکا

DuraBase Hard & Soft

A soft cushion, self-curing, chair-side rebase material for relining dentures. Will last 9 to 12 months in the mouth. Forms a permanent bond with the denture. Available in pink or clear;

Complete Package
4 oz. Powder –
4 oz. Liquid –
10cc. Repair Liquid